inhabmaleri_startbild.png

ROT-avdraget

ROT-avdraget används ekonomiskt fördelaktigt. Oavsett önskemål gör vi vårt bästa för att hjälpa er att komma fram till det bästa alternativet för just er.

Information om ROT-avdraget
ROT-avdrag är ett avdrag som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet. ROT är en förkortning av Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad.

Det är alltså olika typer av renoveringsarbeten i befintliga bostadshus som berättigar till avdrag – det gör däremot inte uppförande av nya hus eller
byggnader.

Avdraget kan som mest omfatta tjänster till ett värde av 100 000 kronor per person och år. Avdraget beviljas inte parallellt med RUT-avdrag utan det är den sammanlagda summan av tjänster både avseende ROT och RUT som får uppgå till 100 000 kronor.

ROT och RUT-avdrag kallas med en gemensam beteckning hos skatteverket för Husarbete.

För att ha rätt till avdraget måste man som privatperson ha fyllt 18 år och vara skattskyldig i Sverige. Eftersom ROT-avdraget ges som ett avdrag på skatten måste personen även ha en beskattningsbar inkomst i Sverige.

Från och med den 1:a Juli 2009 kan avdraget göras direkt av företaget som utför tjänsten istället för som tidigare genom att köparen yrkar avdrag i deklarationen.

Det går till så att företaget drar av 50 procent av kostnaden för utförda tjänster direkt på fakturan. Sedan betalar skatteverket ut avdraget till företaget.

Läs mer på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se

Källa: e-economic

© 2011 Inhab Måleri AB